BAYRAKLI KENT PROJELERİ

PROJE 1: BAYRAKLI KENT ENVANTERİ PROJESİ

İlçemizin bütün mahallelerinin ve sokaklarının fiziki, beşeri ve coğrafi olarak tanımlanmasını hedefleyen bu projemiz ile her binanın ısınma, bina güvenliği, deprem dayanıklılığı durumu, sokağın ve mahallenin alt yapı durumu gibi fiziki durum envanterleriyle sokak ve mahalle ölçeğinde nüfusumuz, ihtiyaç sahipleri gibi beşeri özellikleri içeren dökümler çıkarılarak ilçemize daha nitelikli ve etkin hizmet vermeyi hedeflemekteyiz. İhtiyaçları doğru tespit edip ilçe sınırları içerisinde açlık ve yoksulluk sınırının altında kalanlarla etkin dayanışma çalışmalarına öncelik verilecektir. Bu projemizi, tarihi ve kültürel yönden oldukça zengin olan ilçemizin kapsamlı "Tarih ve Kültür Envanterinin Çıkartılması Çalışmaları" ile geliştireceğiz.

PROJE 2: AZİZ SANCAR ARGE ve PROJE GELİŞTİRME BÜROSU

Avrupa Birliği hibe programları başta olmak üzere Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler gibi yurt dışı fon kaynakları ve yine pek çok yurt içi kaynaklı hibe programları sosyal kalkınma, istihdam, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata entegrasyonunun arttırılmasına yönelik sosyal projeler, KOBİ'lere yönelik yenilikçi projeleri desteklemek gibi geniş bir alanda oldukça yüksek oranda hibe çağrıları yayınlamaktadır. Belediyemiz bünyesinde oluşturacağımız "AR-GE Bürosu" olası fon ve hibe kaynaklarını Bayraklı'daki tüm ilgili kurumlara duyuracak, bu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına göre gerekli desteği sağlayacaktır. Bu büro, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte proje üreterek Bayraklı için bu projelerin kullanılması yönünde çalışmalar yürütecektir. Ayrıca, yerel küçük işletmeler arası kurulacak ağlar sayesinde, bilgi alışverişi ve dayanışma imkanları geliştirilecektir. Projeyle yaşam boyu eğitim, kadın, iş, yoksulluk, e- belediyecilik, spor, sanat, çevre gibi konular öncelikli ele alınacaktır. Bu projeler öncelikli olarak hiçbir engel tanımaksızın hayata geçirilecektir.

PROJE 3: SAADET ÖZKAN DAYANIŞMA VE PAYLAŞMA PROJESİ

İlçede dezavantajlı vatandaşlarımıza yönelik Belediye organizasyonunda "BAYRAKLI PAYLAŞIYOR" gönüllü hareketi oluşturulacaktır. Mahallelerde kurulacak merkezler ile gerçek ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması, bütün mahallerimizde aşevleri oluşturulması, cenaze hizmetlerinin verilmesi, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerini sağlayacak bursların verilmesi, yatağa bağlı yaşlı, hasta, hamile, engelli kişilerin belirlenip yaşadığı ortamda bireysel bakımlarının ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi, ailesinin bakım ve tedavi konusunda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi, evde tedavi ve bakıma yönelik personel temini için koordinasyon sağlanacaktır. Her türlü gıda ve eşya yardımlarının toplanıp düzenleneceği ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımının organize edileceği merkezlerde dayanışma ve paylaşma ruhunun artırılması hedeflenecektir. Bu projemiz ilgili sivil toplum kuruluşları, iş dünyası, üniversiteler ve meslek örgütleri ile işbirliği kurularak Ar-Geve proje geliştirme birimimizin eşgüdümünde, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler vb. fonlarından hibe kaynakları ile de desteklenecektir.

BAYRAKLI' DA HİÇ KİMSE AÇ VE AÇIKTA KALMAYACAK!

PROJE 4: HASAN ALİ YÜCEL MESLEK VE BECERİ EDİNDİRME KURSLAR!

Ülkemizin istihdam ve özellikle genç işsizlik sorununun temelinde istihdam edilebilirlik ve istihdamın eğitim ile ilişkisinden bahsetmek gerekmektedir. Özellikle hızla büyüyen sektörlere ve teknolojik gelişim gösteren işkollarına nitelikli ara elemanlar yetiştirilerek işsizlik sorununun giderilmesine katkı sağlanacağı ortadadır. İlçemizin en önemli sorunu olan işsizliğe çözüm niteliğinde Bayraklı Meslek ve Beceri Edindirme Kursları Projesini sunmaktayız. Genç işsizler başta olmak üzere, engelli vatandaşlarımız, ev kadınları, hiçbir mesleki vasfı olmayan vatandaşlarımız ve işini kaybetmiş olan vatandaşlarımıza yönelik sektöre! ihtiyaç analizi yapılarak istihdam sağlayıcı kurslar düzenlenecektir. Mesleki becerileri geliştirilmesi, halkımızın pasif tüketici halinden çıkarılıp aktif üretici olmasının sağlanması, işsizliğin azaltılması, nitelikli işgücü talebine yanıt verilmesi ve aile ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla:

 • Halk eğitim merkezleri, üniversitelerimiz, organize sanayi bölge müdürlükleri, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları, Milli Eğitim Müdürlüğü, meslek odaları ve eğitim amaçlı vakıflar ile iş birliği sağlanacaktır.
 • İŞKUR destekli başta engelli bireylerimiz olmak üzere meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi için işbirliği fırsatları oluşturulacaktır.
 • Herhangi bir mesleki eğitimi olmayan işsizlerimize yönelik meslek edindirme kursları düzenlenecektir. İstihdam sağlayıcı meslek edindirmeyi amaçlayan dış kaynaklı hibelerin ilçemize yönlendirilmesi organize edilecektir.
 • Ev hanımlarımıza el emeklerini değerlendirebilecekleri eğitimler verilecektir. Mikro krediler ile atölyeler, tezgahlar sağlanacak, bu ürünlerin satışı için kooperatif kurmaları desteklenecek ve pazarlama teknikleri ile yeni pazarlara ulaşmaları sağlanacaktır. Bu sayede ev kadınlarımızın sosyal güvencesi sağlanarak ev ekonomileri de güçlenecektir.
 • Bayraklı'da yatırım yapan yatırımcılarla iş birliği çerçevesinde mümkün olduğunca istihdamın BAYRAKLl'DA ikamet edenlerden oluşması sağlanacaktır.

PROJE 5: KAZIM KOYUNCU KÜLTÜR-SANAT MERKEZLERİ PROJESİ

Kentsel Dönüşüm, Homeros Meydan (Denize Merhaba) Projesi, Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi, Her Mahalleye Çocuk Parkı Spor Alanı Projesi, yeşil alan projelerimiz ile bütünsel olarak planladığımız bu projelerimiz ile Bayraklılının nefes aldığı, kentlilik bilincinin geliştirildiği, paylaşma ve dayanışma duygularının geliştirildiği, sosyal, kültürel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği başta parklar olmak üzere sinema, tiyatro, sergi ve konserler gibi sanatsal ve kültürel etkinliklerin halkın tüm kesimlerince ulaşılabilir olduğu yaşam alanları oluşturulması amaçlanmaktadır. Bayraklı ilçesi, Gümüşpala ve Onur mahalleleri sakinleri yaşadıkları bölgenin temel sorunu olarak alt yapı/ kanalizasyon ya da diğer başka fiziki sorunlar yerine, 'güvenlik' sorununu öncelikli olarak belirtmektedirler.

Sadece gündüz değil, gece de birlikte yaşamı destekleyecek 24 saat yaşayan güvenli Bayraklı ilçesi oluşturmak esas amacımızdır. Öncelikli olarak mevcut parklarımızın gece ve gündüz güvenli bir şekilde yaşanabilir hale getirilmesi için mobil kontrol ve güvenlik ekipleri oluşturulacak, fotosel kontrollü aydınlatma uygulamaları geliştirilecektir. Yeni oluşturulacak alanlar ise sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı şekilde planlanacaktır. Sinema, tiyatro, sergi ve konserler gibi sanatsal ve kültürel etkinlikler halkın ulaşacağı biçimde yaygınlaştırılacaktır.

Bahar ve yaz aylarında şehrin çeşitli bölgelerinde kurulacak seyyar açık hava sinemaları sayesinde sanatı halka taşımak amacındayız. Belediye bünyesinde "Bayraklı - Kentin Oyuncuları Tiyatro Topluluğu" ile "Bayraklı Halk Orkestrası" kurulacaktır. Bu grupların Bayraklı merkezden başlayarak tüm mahallere ulaştırılması sağlanacaktır. İlçenin en büyük eksikliği her türlü kültürel faaliyetin yapılacağı, sergileneceği kültür merkezinin olmamasıdır.

İçerisinde konferans salonu, kütüphane, multimedya salonu, el sanatları atölyesi, sergi salonları, kafeterya, restoran vb. işletmelerin bulunduğu çok sayıda merkezler oluşturmak ve halkımızın kültür merkezlerindeki faaliyetlere katılımını özendirmek en büyük amaçlarımızdan birisidir.

PROJE 6: EKREM AKURGAL KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Alanı yaklaşık 60 hektar büyüklüğünde olup, Cengizhan, Alpaslan ve Fuat Edip Baksı mahallelerinin büyük kısmını kapsamaktadır. Alanın kuzeyinde yeni tamamlanan Ekrem Akurgal Rekreasyon Alanı, batısında yerleşik imarlı konutları içeren 75. Yıl Mahallesi ve Atatürk Ormanı, güneyinde Turan Bölgesi, İZBAN ve Cüneyt Süvarioğulları Caddesi, doğuda benzer nitelikli sağlıksız konut stoğu bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm çalışmaları 201O yılında başlamış olup, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. maddesi kapsamında, Bayraklı Belediye Meclisi'nin 01.03.201Otarih10/46 sayılı kararı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.05.201 O tarih 01.718 sayılı kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilmiştir. Halihazırda 60 hektarda yapılan proje, toplamda 31O hektar olarak belirlenmiş ve önümüzdeki yıllara yayılarak planlanmıştır. Büyükşehir Belediyesi planında uygulamada görülen bölgede yaşanan ekonomik sorunlar, çalışma potansiyelleri, kültürel etkileşim gibi eksiklikler giderilecektir. Kentsel dönüşüm bölgelerinin jeolojik, sismik, demografik, ekonomik vb. analizleri yapılarak mikro ölçekli kentsel dönüşüm alanlarını da kapsayacak şekilde yeni çalışmalar yapılacaktır.

Bu değerlendirmeler ışığında:

 • Kentsel dönüşüm projesi özellikle Doğançay, Nafiz Gürman, Yamanlar, Gümüşpala, Emek, Onur, Postacılar ve Soğukkuyu mahallelerini içine alacak şekilde genişletilecektir.
 • Kentsel Dönüşüm Projesi sürecinde halkın yaşadığı finansman sorununa alternatif olarak Bayraklı Belediyesi'nin kendine ait alanlarda bulunan ve daha sonra planladığı yerleşim alanlarında yapacağı konutlar, 'yerinde kentsel dönüşüm' isteğinde olmayan vatandaşa alternatif olarak sunulacaktır.
 • Bayraklı Belediyesi ilçe için önem arz eden bu projenin içerisinde özellikle halkın bilinçli ya da bilinçsiz direnç gösterdiği noktalarda aktif rol alacaktır.
 • Mahallelerde vatandaşın bilgilendirilmesi ve projeye dahil edilmesini sağlamak için Bayraklı Belediyesi bilgi ofisleri açılacaktır. Özellikle dezenformasyon çalışmalarının önüne geçilecektir.
 • Ülke genelinde Kentsel Dönüşüm konusunda yetkin olan uzmanlar ile iletişime geçilerek Bayraklı halkına bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
 • Bayraklı ilçesinde bulunan tüm sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri sürece dahil edilecektir.
 • Kentsel Dönüşüm Projesini detaylı anlatan ve halkın desteğini almaya yönelik tanıtım için broşürler hazırlanacak ve kapı kapı dolaşılarak dağıtılacaktır.
 • İzmir ili genelinde bu çalışmanın halka tanıtımı için tüm medya araçları (billboard, gazete ilanı, yerel tv ve radyo kanalları..) aktif olarak kullanılacaktır.
 • 9- Bayraklı Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde vatandaşların direkt ya da dolaylı yaşadığı mağduriyetlerin çözümünde bizzat yer alacaktır. Özellikle halkın yaşadığı mağduriyetlere çözüm noktasında her türlü katkı sağlanacaktır.

PROJE 7: BAYRAKLI DERE ISLAHI, CAZİBE MERKEZİ VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ;

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bayraklı ilçesinin ortasından geçerek denize ulaşan Bornova ve Laka derelerin çevresini şu anki görüntüsünden kurtarıp Eskişehir'de Porsuk Çayı üzerinde gerçekleştirilen proje benzeri yeni bir çalışmayla, kent estetiğine uygun bir görüntüyle birlikte yeşili ön plana alan ortak paylaşım alanları oluşturulacaktır. Bu projeyle, Bayraklı ilçesi başta olmak üzere, tüm İzmir için sosyal, kültürel ihtiyaçlara da yanıt veren ortak alan ve cazibe merkezi oluşturulacaktır. Bayraklılıların Bayraklı'da sosyal ve kültürel imkanlara erişmeleri ile bu ihtiyaçlarını gidermek için Bayraklı'da kalmaları sağlanacaktır. Oluşturulacak bu yeni yaşam alanında kurulacak işletmeler ile de istihdama katkı sağlanacaktır. Aşık Veysel Rekreasyon alanından denize kadar olan kısımda mavi ile yeşilin buluşacağı, çok fonksiyonlu kompleks bir alanı kapsayacak şekilde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı aydınlatma elemanları ile donatılmış, göller, fıskiyeler, kafeteryalar, fitness ve spor alanları yer alacaktır.

Doğançay mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarına ek olarak çevresel ve fiziki altyapı sorunları bütünsel olarak ele alınacak ve ekonomik katma değer yaratacak şekilde piknik alanları, kahvaltı merkezleri, hobi alanları, çocuklar ve gençler için kültür- sanat, spor gibi komplekslerle yeniden planlanacaktır. Bu çerçevede mahalle, Bayraklı'nın ve İzmir'in cazibe merkezi haline dönüştürülecektir.

PROJE 8: HOMEROS MEYDAN PROJESİ

Projenin amacı Bayraklı'da yaşayan vatandaşlar ve tüm şehrin deniz başta olmak üzere diğer yerleşim birimleri ile bağlantısını kesen demiryolunun yer altına alınarak bölgenin ıslahı ve çevre düzenlemesinin yapılmasıdır. Proje Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, T.C. Ulaştırma Bakanlığı ve ilçede yatırım yapan özel sektör ile iş birliği geliştirilerek uygulanacaktır. Yollar, meydanlar, parklar, oyun ve spor alanları, yaya bölgeleri, pazar yerleri gibi kamusal dış mekanlar teknik, ekonomik, politik, ekolojik, sosyo-kültürel ve rekreasyonel bakımdan kentlerin en önemli bölümleri olup kentin omurgası ve yaşam kalitesinin göstergesi durumundadır. Meydanlar toplumsal yaşamın tüm yönleriyle sergilendiği ve yönlendirildiği sosyal iletişim ortamlarıdır. Daha geniş bir yaklaşımla meydanlar sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, ekolojik, turistik ve rekreasyonel çok farklı işlevleri bünyelerinde taşımaktadır. Bu çok yönlü işlevsellik, meydanların kentlerin önemli mekanları arasında ön sıralarda yer almasına neden olmuştur. Bu kapsamda kent kimliğini temel alarak oluşturacağımız proje Bayraklı ilçesini bütünsel olarak ele alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tasarım Projesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlanacaktır.

PROJE 9: SMYRNA ÇEVRE DÜZENİ VE MÜZE PROJESİ

Bayraklı'da yer alan ve Tepekule (Smyrna) olarak tanınan ören yerindeki yerleşimin geçmişi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İzmir'in kent anlamında ilk kurulduğu yer Bayraklı'daki höyük üzerinde yer alan antik Smyrna'dır. İzmir'in doğuş yeri olan Bayraklı, bu özel konumunu 'kent kimliği' oluşturmada kullanamamaktadır.

Genel olarak İzmir, kültür ve kent turizmine yönelik bu potansiyelden yeterince yararlanamamaktadır. Büyükşehir Belediyesi ile ele alınacak bu projeyle Symrna Meydanı kavşağında araç trafiği yer altına alınacak, Bayraklı'nın tarihini yansıtacak kentlilik bilincini pekiştirecek kent ile uyumlu, üzerinde Symrna dokusuna uygun heykellerin, aydınlatmaların, süs havuzlarının olduğu meydan tarihi dokuya uygun olarak Symrna meydan ve Homeros projesiyle uyumlu tasarlanacaktır.

Kazılarda elde edilen tarihi mirasların sergileneceği müzenin de yer alacağı (açık/kapalı ) ve kentlilik bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak şekilde düzenlenecek çalışma ile ilçemizin potansiyellerini artıracağız.

PROJE 10: HER MAHALLEYE ÇOCUK PARKI, SPOR ALANI

Göçün yoğun olduğu Bayraklı ilçesinde tüm mahallelerde yaşayan çocuklara sosyalleşme imkanı ve kente entegrasyonlarını sağlayacak temiz ve güvenli oyun alanları sağlamak için çocuk parkları ve her yaştaki bireylerin spor yapabilmesi için mahallelere spor alanları, yüzme havuzları yapılması projesidir.

Öncelikli olarak çocuk parkı, spor yapılacak alan ve yüzme havuzu olmaya müsait bölgeler tespit edilerek halkımızın günün her saatinde spor yapabileceği hale getirilecektir. Spor akademisi mezunlarının rehberliğinde belediye olarak sağlanacak ve düzenlenecek spor araç-gereçleri ile ilgili alanların kullanımıyla Bayraklı halkının spor ve sağlıklı yaşam olanaklarına kavuşturulmasını amaçlıyoruz.

PROJE 11: CADDE VE KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Proje, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği geliştirilerek uygulanacaktır. Cadde ve kavşak düzenlemelerinde kent silueti, yapılar, kent mobilyaları, tarihi ve kültürel yapılar ve mekanla ilişkili öğeler dikkate alınarak estetiğin planlama ile birlikte ilerlemesini sağlayacağız. Kentliyi görsel, psikolojik, fiziksel ve siyasal olarak ezen öğeler yerine kentimizin tarihi ve kültürel geçmişi ile geleceği arasında köprüler kuracak evrensel öğelere önem verilecektir. Özellikle engelli vatandaşlarımız ve yakınları düşünülmeden planlanan yollar, caddeler ve kaldırımların uygun koşullara getirilmesi önceliği ile projelendirme yapılacaktır. Kesintisiz bisiklet yolları ile bisikletli ulaşım teşfik edilecektir.

PROJE 12: YEŞİL BAYRAKLI PROJESİ

Bayraklı'da kişi başına 2.6 metrekare yeşil alan düşüyor. Hedefimiz dünya ortalaması olan kişi başına 18 metrekare yeşil alana ulaşma doğrultusunda projeleri ilgili kurum ve kuruluşlarla hayata geçirmek. Bu amaçla doğanın ve insanın geleceğini tehdit eden çevre sorunlarıyla mücadelede en etkin çözüm peyzaj planlamasıdır. Bu doğrultuda FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programına uygun projeler gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında altyapı hizmeti üreten farklı kurumların çalışmaları ve yatırım programları koordine edilerek ilçe şantiye görüntüsünden kurtarılacaktır. "Yap-Boz Yeniden Yap" devri kapanacaktır. Özellikle ihmal edilmiş olan çevre mahallelerimizden başlamak üzere kanalizasyon, alt yapı sorunları ivedilikle çözümlenecektir. Çalışmaları tamamlanan bölgeler zaman kaybetmeksizin projeye uygun olarak yeşil alan düzenlemeleri yapılacaktır. Amaç yeşil Bayraklı, yaşanabilir çevre ve Bayraklılı olma bilincini geliştirmektir.