BAYRAKLI İÇİN YAPACAKLARIMIZ

 • Bayraklı'nın yaşam kalitesini yükselteceğiz; yaşamı daha kolay, daha güzel kılacağız.
 • Barınma hakkı en temel insan haklarından Bayraklı'da hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. (Bayraklı Kent Envanteri Projesi)
 • Bayraklı'da yoksulluğu kader olmaktan çıkaracağız. Herkesi iş sahibi yapacağız.(Bayraklı Kent Envanteri Projesi)
 • Kadınların ve gençlerin istihdamına ve korunmasına öncelik vereceğiz.(Hasan Ali Yücel Meslek - Beceri Edindirme Kursları)
 • Engelliler, yaşlılar, şehit aileleri ve gazilerimize sahip çıkacağız. (Saadet Özkan Dayanışma ve Paylaşma Projesi)
 • İhtiyaç sahibi tüm çocuklarımıza sahip çıkacağız. (Deniz Gezmiş Bilim ve Teknoloji Kampüsleri Projesi)
 • Sağlıklı yaşam projelerini ivedilikle hayata geçireceğiz.
 • En temel insani hak olan eğitim hakkından Bayraklı'daki tüm öğrencilerimizin yararlanmasını sağlayacağız. (Bayraklı Kent Envanteri Projesi)
 • Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı vizyon projesi ile yepyeni bir Bayraklı inşa edeceğiz.
 • Bayraklı'yı herkesin yararlanabileceği spor komplekslerine kavuşturacağız.
 • Ortak kullanım alanları, yaya alanları, kent meydanları, parklar, yeşil alanlar; temiz çevre, temiz hava gibi cevre ve alt yapı hizmetlerini tamamlayacağız. (Ekrem Akurgal Kentsel Dönüşüm Projeleri)
 • Deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı tüm tedbirleri alacağız. (Kentsel Dönüşüm Projeleri)
 • Bayraklı'yı sosyal demokrat belediyeciliğin katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde yöneteceğiz.
 • Üretenden ve üretimden yana olacağız. Kentsel istihdamı arttırmayı birinci önceliğimiz yapacağız.
 • Esnaf ve tüketici dostu olan belediyeciliği temel önceliklerimizden biri yapacağız.
 • Bayraklı'nın turizm potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirildiği projeleri hayata geçireceğiz. (Smyrna Çevre Düzeni ve Müze Projesi)
 • Bayraklı'yı demokratik yaşamın, hoşgörünün, toplumsal bütünleşmenin ve dayanışmanın merkezi yapacağız.
 • Tüketicinin korunacağı; ucuz tanzim satış marketleri ile güvenli, sağlıklı ve planlı bir projeyi Bayraklı için hayata geçireceğiz. (Saadet Özkan Dayanışma ve Paylaşma Projesi)
 • E-belediye uygulamalarını yaygınlaştıracağız. (Aziz Sancar Ar-Ge Bürosu)
 • Bayraklı'yı sanat ve kültürle buluşturacağız. (Kazım Koyuncu Kültür-Sanat Merkezleri Projesi)
 • Bayraklı'da kent bitkileri ve hayvanları Yeşil alan oranlarını evrensel standartlara kavuşturacağız. (Yeşil Bayraklı Projesi)
 • Kent kazalarını önlemeye yönelik her türlü tedbirleri duyarlılıkla uygulamaya geçireceğiz. (Kentsel Dönüşüm Projeleri)