BAYRAKLI İÇİN VİZYON PROJE

İzmir'in kent anlamında ilk kurulduğu yer olarak Antik Smyrna gösterilmektedir. Dünyaca meşhur Homeros'un İlyada Destanı, M.Ö. ?00'lü yıllarda eski İzmir'in merkezi olan Bayraklı'da yazılmıştır. Bir efsaneye göre Amazonların kraliçesinin adı Smyrna olduğundan kentleşmenin başladığı bölgeye de Smyrna veya Smurna adı verilmiştir.

İzmir' in tarihsel mirasını üzerinde taşıyan Bayraklı'nın özgünlüğünü ve çehresini, tarihsel mirasına sahip çıkarak kent dokusuna zarar vermeden, toplumsal duyarlılığı arttırarak ve kent potansiyelini doğru, etkili biçimde kullanarak rasyonel fikirlerle kaynakları doğru mekanizmalara kanalize ederek gerçekleşen bir büyüme modeli için kent kimliğini oluşturmak zorundadır. Oluşturulacak kent kimliği ile Bayraklı önce İzmir' in sonra Türkiye' nin cazibe merkezine dönüşecek ve ardından Bayraklı'nın dünyanın marka kentleri arasında yerini alması sağlanacaktır.

PROJENİN KONUSU:

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk' ün yürüttüğü kurtuluş savaşı sürecinde 19 Mayıs 1919 ve 23 Nisan 1923 önemli iki tarihtir. Türkiye tüm dünya ülkeleri arasında çocuklarını ve gençlerini düşünmüş ve tarihinin bu önemli günlerini gençlerine ve çocuklarına bayram olarak hediye etmiş tek ülkedir.

Dünyada tamamen çocuklara ve gençlere ait bir kentin olmayışından yola çıkarak oluşturulmuş DÜNYA ÇOCUK & GENÇLİK KENTİ BAYRAKLI projesi ile ulu önderimiz Mustafa Kemal'e ve kurduğu cumhuriyete olan bağlılığımız ile bu değerlerin yeni nesillere aktarılması projenin temelini oluşturmaktadır. Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Projesi ile oluşacak farkındalıkla BAYRAKLl'nın kent kimliği evrensel normlara kavuşacak ve Bayraklının Dünya kentleri listesine dahil olması sağlanacaktır.

Proje ile öncelikle kentin temel sorunlarının çözümü hızlanacak ve proje kapsamında yapılacaklarla kent kimliği tamamlanmış olacaktır.

Ülkemizde özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı daha sonra tüm dünya çocuklarını içine alan bir yapıya dönüşse de son dönemde alternatif ulusal bayramlarla ilgili kısıtlamalar ve Türkçe olimpiyatları ile unutturulmaya çalışılmıştır.

Amacımız geçmişten kaynaklanan gerek mekansal dağınıklık gerekse ulusal bayramların etkilerini azaltmakla ilgili çabaların aksine bu mekansal dağınıklığı sonlandırarak ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız ile gençlik ve spor bayramına evrensel nitelikler yükleyerek bu bayramlarımızı uluslararası bir kimliğe kavuşturmaktır. Bu çabalar Avrupa Birliğine girme sürecindeki ülkemize uluslararası avantajlar sağlayacak ülke tanıtımına kentimiz İzmir ile Bayraklı'ya olağanüstü katkılar sunacaktır. Projeyle birlikte uluslararası platformlarda ülkemizin tanıtımına ciddi katkılar sağlanmış olacak, Bayraklı ilgi odağı haline gelecek ve ülke saygınlığımızın yükselmesi için yeni fırsatlar sunacaktır.

Proje kapsamında; yılın her döneminde ve özellikle 23 Nisan Dünya Çocuk Günü ve 19 Mayıs Dünya Gençlik Günü'nü de içine alan özelikle yaz dönemlerinde dünya çocuklarını ve gençlerini Bayraklı'da buluşturarak oluşacak enerji ile barışa ve dostluğa evrensel bir katkı sunulacaktır.

 • Dünyada bir ilk olan proje İzmir Bayraklı'da hayata geçmiş olacaktır.
 • Dünyada ilk ve tek olan Çocuk & Gençlik Parlamentosu, kültür-sanat ve bilim merkezleri, Çocuk & Gençlik radyo ve televziyonu, Çocuk & Gençlik hastahaneleri, Eğitim kampüsleri, konaklama tesisleri ve spor kompleksleriyle Bayraklı kent kimliğine kavuşma fırsatı yakalayacaktır.
 • Resmi olarak çocuklarımıza ve gençlerimize armağan edilen bayram uluslararası bir nitelik kazanacaktır.
 • Bayraklı'nın ve İzmir'in tanıtımına katkılar sunulacaktır.
 • Ülkemizin tanıtımına katkı sunacaktır.
 • Dünya çocuk ve gençleri kendilerini ifade edecekleri mekansal alanlara kavuşmuş olacaklardır.
 • Kent kimliği netleşecek ve teminat altına alınmış olacak.
 • Bayraklı'nın temel sorunları oluşturulacak kent kimliğinin amiral gemisi olan proje ile daha planlı ve hızlı tamamlanma imkanına kavuşacaktır.
 • Proje kapsamında ulusal ve uluslararası fonlar ile BAYRAKLI yeniden inşa edilecektir. 1O. Turizmden spora, sağlıktan eğitime Bayraklı uluslararası bir cazibe merkezine dönüşecektir.
 • Proje kapsamında farklı sosyal, ekonomik ve kültürel çevrelerden gelen ülkemiz çocuklarını ve gençlerini ortak bir paydada birleştirerek sosyal entegrasyona katkı sunulacaktır.
 • Proje kapsamında çocuklarımız ve gençlerimiz dünya çocuk ve gençleri ile bir araya gelerek evrensel normlarla düşünmeleri sağlanacaktır.
 • Çocuklarımız ve gençlerimiz farklı kültürleri tanıma fırsatına erişeceklerdir.
 • Çocuk & Gençlik Projesiyle dünya çocukları ve gençleri düşüncelerini, hayallerini ve beklentilerini tek bir resmi ses ile dünyaya duyuracaklardır.

DÜNYA ÇOCUK & GENÇLİK KENTİ BAYRAKLI PROJESİ kapsamında Bayraklı'nın temel sorunlarının çözümünü öngören Bayraklı Kent Projelerinin hayata geçmesiyle şekillenecek vizyon proje; BAYRAKLl'YI Dünya da modeli olmayan fiziksel bir çevreye kavuşturarak, Bayraklı'nın dünya marka kentler listesinde yer almasını sağlayacaktır. Bu kapsamda;

A- Dünya Çocuk & Gençlik parlamentosu

Dünyanın farklı kültürlerinden gelen çocukların ve gençlerin ortak gelecekleri ve idealleri için bir araya gelmelerini sağlayacak proje kapsamında oluşturulacak Çocuk&Gençlik parlamentosuyla, sadece ülkemizle sınırlı kalmadan yaşıtlarıyla oluşturacakları fikir alışverişleri ve alınan kararları ortak bir platformdan dünyaya duyurma fırsatı bulacaklardır. Dünya çocukları ve gençleri böylelikle ortak amaçlar için toplanma fırsatı bulabileceklerdir. Farklı kültürlerden gelen çocuk ve gençler kültürler arası diyalogun da elçileri olacaklardır. Proje kapsamında gerek ulusal gerekse uluslararası boyutuyla dezavantajlı grupların da bu bütünlük içinde sosyal entegrasyonu sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda Bayraklı'da oluşturulacak Çocuk&Gençlik parlamentosu bütün ihtiyaçları gözetilerek Bayraklı'nın tarihi dokusunu yaşatacak ve kentin sembolü olacak şekilde Bayraklı'ya kazandırılacaktır.

B- UĞUR MUMCU Çocuk & Gençlik radyo ve televizyonu;

Çocukların ve gençlerin kendilerinin hazırlayıp sundukları ve farklı dillerde yayın yapan bir medya kompleksinin ilk adımını Bayraklı'da başlatmış olacağız. Süreç içerisinde sosyal medya ve yazılı görsel basın ile tüm dünya çocuk ve gençlerine ulaşma merkezi Bayraklı olacaktır.

Farklı sosyal çevre, ülke ve kültürlerden gelen çocuk ve gençlerin hayallerini, düşüncelerini ve beklentilerini aktaracakları ortak bir iletişim aracına kavuşmuş olacaklardır. Dünya çocuklarının seslerini duyurdukları medya platformlarının Bayraklı'da olması ülkemiz için de önemli saygınlık ve tanınabilirlik sağlayacaktır.

C- YAŞAR KEMAL Çocuk & Gençlik konaklama tesisleri;

Özelikle yaz dönemlerinde kültürel değişim programları gereği ilçemize gelen çocuklar ve gençler dil kursları, sanat etkinlikleri, farklı uluslara ait kültürel etkinlikler, tiyatrolar, konserler, spor etkinlikleri, eğitim programları vb. çalışmalara katılacak katılımcılar için tasarlanmış ve düzenlenmiş konaklama tesisleriyle hizmet verilecektir. Süreç içerisinde tüm dünya çocuk ve gençlerinin ziyaret etmek istediği Bayraklı gelecek süreçleri gözeterek çalışmaları sürdürecektir. Proje kapsamındaki çalışmalarla gerek İzmir'imizin gerekse ülkemizin turizmine katkı sunacaktır. Gelirlerini yoksul ve olanakları olmayan çocuk ve gençlerimiz için seferber edeceğimiz imkanlar ile sosyal entegrasyona da katkı sunmayı hedeflemekteyiz.

D- TÜRKAN SAYLAN Çocuk & Gençlik hastaneleri

Çocuklar ve gençler için ayrı ayrı Sağlık Bakanlığı, Dünya Bankası, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü WHO uluslararası şirket ve kuruluşlar tarafından desteklenen içinde dünyanın farklı kültürlerinden uzmanların çalışacağı, AVRUPA ağırlıklı ihtisaslaşmış iki hastanenin kuruluşunu Bayraklı'da gerçekleştireceğiz. Açılacak bu hastaneler ile Bayraklı'nın temel sorunlarından olan sağlık merkezlerinin eksikliği giderilmiş olacaktır. Çocuk & Gençlik hastaneleriyle gerek bölgemizin gerekse avrupanın sağlık merkezi olma amacındayız. Gerçekleştireceğimiz bu proje ile ülkemize ve kentimize ciddi katma değerler kazandırmayı hedeflemekteyiz.

E- ÖZGECEN ASLAN Çocuk & Gençlik spor kompleksleri;

Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı gelişimlerine katkı sunacak ve onları birçok olumsuz unsurdan koruyacak önemli olgulardan biri de spordur. Bu bilinçle Çocuk&Gençlik kenti Bayraklı'da oluşturulacak spor kompleksleri evrensel spor unsurlarını içerecek şekilde oluşturulacaktır. Bayraklı'nın tamamına yayılmış tenis kortları, atletizm tesisleri, futbol, basketbol, voleybol, yüzme tesisleri ile Bayraklı cazibe merkezine dönüşecektir. Hedefimiz dünya çocuk ve gençlik spor olimpiyatlarını BAYRAKLl'da yapmaktır.

F- Çocuk & Gençlik Bilim ve Teknoloji kampüsleri;

Yılın tamamın da faaliyette olacak bu kampüsler öğrenci değişim programlarının yanı sıra yaratıcı zeka gelişimi, beceri geliştirme, üstün yetenek geliştirme, sanat, dil kursları, spor kursları, kültür-sanat vb birçok alanda çağın gereklerine uygun olarak oluşturulacaktır. Bu kampüsler Bayraklı'nın eğitim, kültür-sanat vb mevcut ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli bir işlevi yerine getirecektir. Deniz Gezmiş Çocuk & Gençlik Bilim ve Teknoloji kampüsleri, yılın 12 ayı Bayraklı'nın çocuklarının ve gençlerinin geleceklerini daha doğru planlamalarına gerekli katkıyı sağlamakta da öncü rol oynayacaktır.